0
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ส. (PDF)
ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางสังคม เศรษฐกิจ หรือทางการเมือง การใช้ภาษาไทย, ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส.,ความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน และ ความรู้นโยบายการวางแผน
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?260.00 บาท
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300004618 (PDF) 328 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน