0
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) ความรู้เฉพาะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 160 คะแนน) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ภายในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) ความรู้เฉพาะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน   (คะแนนเต็ม 160 คะแนน) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
- ความรู้เกี่ยวกับนดยบายแห่งรัฐ
- การปฏิรูปประเทศ
- ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2563
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีส่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164636637 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 205 x 293 x 14 มม.
น้ำหนัก: 685 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน