0
คู่มือสอบเทียบที่ทัยสมัย& ถูกต้องที่สุด สอบเทียบ ม.6 สายวิทย์ (บังคับ)
หนังสือ156.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   คู่มือสอบเทียบ ม. 6 สายวิทย์ ชุดนี้ คณะผู้เรียบเรียงจัดทำขึ้นเพื่อให้บุคคลที่ต้องสอบเทียบ ม. 6 สายวิทย์ ได้รู้ถึงเนื้อหาและข้อสอบที่จำเป็นต่อการนำไปใช้สอบคลอดจนใช้เป็นหลักยึดเพื่อเตรียมตัวสอบเทียบ ม.6 ให้ได้ โดยไม่ให้เกิดความสับสนใน แนวเนื้อหาและวิชาที่ใช้สอบ
   คู่มือสอบเทียบ ม. 6 สายวิทย์ ชุดนี้มี 2 เล่ม ประกอบด้วย
1. คู่มือสอบเทียบ ม.6 หมวดวิชาบังคับสายวิทย์ ซึ่งประกอบด้วย 5 หมวด วิชา นักเรียนจะต้องสอบผ่านทั้ง 5วิชา
2. คู่มือสอบเทียบ ม.6 หมวดวิชาเลือก ซึ่งประกอบด้วยหมวดวิชาต่างๆ ให้ เลือกหลากหลาย นักเรียนเลือกสอบเพียง 3 หมวดวิชาเท่านั้น

สารบัญ

หมวดวิชาภาษาไทย 1
- ท 401-ท402
- ท 503-ท504
- ท 605-ท606
หมวดวิชาสังคมศึกษา 1
- ส 401
- ส 402
- ส 503
- ส 504
- ส 605
- ส 606
หมวดวิชาพลานามัย
- พ 401
- พ 402
- พ 503
- พ 504
- พ 605
- พ 606
วิชาพลศึกษา
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 2
หมวดวิชาพื้นฐานอาชีพ
หมวดวิชาชีววิทยา ว 041-042

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9744021705 (ปกอ่อน) 759 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 33 มม.
น้ำหนัก: 955 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน