0
คู่มือสอบเทียบ ม.3
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือสอบเทียบ ม.3 ชุดนี้ มี 2 เล่ม ประกอบด้วย
1.   คู่มือสอบเทียบ ม.3 หมวดวิชาบังคับ ซึ่งประกอบด้วย 4 หมวดวิชา นักเรียนจะต้องสอบผ่านทั้ง 4 หมวดวิชา
2.   คู่มือสอบเทียบ ม.3 หมวดวิชาเลือก ซึ่งประกอบด้วย หมวดวิชาต่างๆ ให้เลือก หลากหลายถึง 10 วิชา นักเรียนเลือกสอบเพียง 3 หมวดวิชาเท่านั้น

สารบัญ

หมวดวิชาคณิตศาสตร์
1. จำนวนและตัวเลข
2. ระบบจำนวนเต็ม
3. อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ และการประยุกต์
4. สมการและอสมการ
5. การประมาณค่า
6. สมุดสนาม
7. สถิติ
8. เลขยกกำลัง
9. พหุนาม (Polynomial)
10.สมการเชิงเส้น
11.ทฤษฎีบทพีธากอรัส
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 1
1. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาอย่างไร
2. น้ำ
3. สาร
4. การเจริญเติบโตและการสืบพันธ์
5. ประชากร
6. การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
7. สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
หมวดวิชาภาษาไทย 1
1. การอ่านและพิจารณาหนังสือ
2. ศิลปะภาษา
3. ภาษาไทยธุรกิจ
4. การค้นคว้าและการเขียนรายงาน
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 1
หมวดวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9744021187 (ปกอ่อน) 424 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 515 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน