0
ลด 10%
คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฉบับสมบูรณ์
เพื่อช่วยให้ผู้เตรียมตัวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ได้ทราบถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่จะต้องนำไปในวันสอบ...
ผู้เขียน สมปอง คงนิ่ม
หนังสือ49.50 บาท
e-books(PDF) ?34.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือเล่มนี้ช่วยให้ผู้เตรียมตัวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ทราบถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่จะต้องนำไปในวันสอบ รวมทั้งขั้นตอนต่างๆ ในการสอบ และแนวข้อสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อีกทั้งยังช่วยให้ทราบถึงกฎหมายจราจรและเครื่องหมายจราจรที่สำคัญ รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ควรทราบไว้

สารบัญ

- การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวหรือ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว
- การขอรับใบอนุญาตขับบขี่รถจักยานยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี หรือใบใบอนุญาตขับรถยนต์ 5 ปี
- การขอใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์
- การทดสอบข้อเขียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
- ตัวอย่างใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลแบบใหม่ระบบคอมพิวเตอร์
- ตัวอย่างใบขับขี่รถจักรยานยนนต์ส่วนบุคคลแบบใหม่ในระบบคอมพิวเตอร์
- อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถยนต์ชนิดต่างๆ
- ใบอนุญาติเป็นผู้ขับรถชนิดต่างๆ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
- สัญญาณไฟจราจร
- สัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงด้วยมือ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160800704 (ปกอ่อน) 104 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 5 มม.
น้ำหนัก: 130 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน