0
ลด 10%
คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฉบับสมบูรณ์
คู่มือสอบใบขับขี่(ฉบับสมบูรณ์) รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และ รถจักรยานยนต์ พร้อมด้วยแนวข้อสอบทั้ง
ผู้เขียน สมปอง คงนิ่ม
หนังสือ44.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

-เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ พร้อมด้วยแนวข้อสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรที่สำคัญ พร้อมคำแนะนำในการเลือกซื้อรถมือสอง เพื่อช่วยให้ผู้เตรียมตัวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ทราบถึง เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่จะต้องนำไปในวันสอบ รวมทั้งขั้นตอนต่างๆ ในการสอบ

สารบัญ

-การขอรับใบอนุญาติขับรถยนต์ชั่วคราวหรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว
-การขอรับใบอนุญาติขับรถยนต์ส่วนบุคคล 1 ปีหรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ 1 ปี
-การขอรับใบอนุญาติขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพหรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตลอดชีพ
-การขอรับใบอนุญาติขับรถระหว่างประเทศ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือจักรยานยนต์
-สัญญาณไฟจราจร
-สัญญาณไฟจราจรที่พนักงานเหน้าที่ได้แสดงด้วยเสียงนกหวีด
-เครื่องหมายจราจร
-เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายบังคับ (แบบเดิม)
-เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือน
-เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือนในงานก่อสร้าง
-เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทบังคับ
-เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทเตือน
-เครื่องหมายจราจรบนประเภทป้ายบังคับ (แบบใหม่)
-เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือน
-การตัดคะแนนใบขับขี่
-ผู้ขับขี่ที่กระทำความผิดใน 16 ฐานความผิด จะต้องถูกดำเนินการดังนี้
-สาระน่ารู้เกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ
-ตัวอย่างแนวข้อสอบภาคทฤฎีเพื่อข้อรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์
-แนวข้อสอบภาคปฎิบัติ (ทดสอบขับรถ)
-คำแนะนำในการเลือกซื้อรถมือสอง
-แผนภูมิแสดงระยะทางระหว่างจังหวัด (Chart Showing Distances Between Provinces)
-บรรณานุกรม
-หมายเลขโทรศัพท์สำคัญเพื่อประโยชน์ขณะเดินทาง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้เตรียมตัวสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ พร้อมด้วยแนวข้อสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

คำนิยม
เพื่อช่วยให้ผู้เตรียมตัวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ได้ทราบถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ในการสอบและแนวข้อสอบทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติอีกทั้งยังช่วยให้ทราบถึงกฎหมายจราจรและเครื่องหมายจราจรที่สำคัญด้วย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742125561 (ปกอ่อน) 88 หน้า
ขนาด: 145 x 212 x 5 มม.
น้ำหนัก: 105 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2007
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน