0
คู่มือสอบใบขับขี่หลักเกณฑ์ใหม่
สะดวกด้วยระบบจองคิวอบรม ผ่านอินเตอร์เน็ต ข้อสอบใช้ได้ทั้งการสอบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก รถสาธารณะ
หนังสือ90.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นมา กรมการขนส่งทางบกในส่วนของ "ใบขออนุญาตขับรถ" ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและเพิ่มเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตขับรถมาตรฐานใหม่ เพื่อให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งกฎจราจรและการขับรถอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย 1. เพิ่มเนื้อหาการอบรมในส่วนของการขับขี่ปลอดภัย 2. เพิ่มจำนวนข้อสอบ จากเดิม 1 ชุดมี 30 ข้อ เป็น 50 ข้อ 3. เพิ่มเกณฑ์การผ่านการทดสอบ จาก 75% เป็น 90% และ 4. เพิ่มช่องทางการอบรม โดยสถาบันการศึกษาของรัฐช่วยเรื่องการอบรมเกี่ยวกับการขับรถพร้อมข้อกฎหมายต่างๆ เมื่อผ่านการทดสอบสามารถนำผลการอบรมมายื่นขอทดสอบใบขับขี่ได้ที่กรมการขนส่งฯ จากเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อนี้ หนังสือเล่มนี้ได้จัดเตรียมแนวข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบ เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถได้อ่านเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ โดยจำนวนข้อสอบ 50 ข้อนั้น ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องทำข้อสอบให้ได้ถึง 45 ข้อ (90%) เลยทีเดียว

สารบัญ

1. ประเภทของใบอนุญาตขับขี่รถ
2. ข้อมูลเบื้องต้นในการขอรับใบอนุญาต
3. การจองคิวอบรมรอรับใบอนุญาตขับรถ
4. ขั้นตอนยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน
5. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
6. เข้ารับการอบรมและทดสอบภาคทฤษฎี
7. ทดสอบภาคปฏิบัติ
8. สัญญาณจราจรและเครื่องหมายการจราจร
9. แบบทดสอบพร้อมเฉลย 20 ชุด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167471334 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 10 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แพนด้าเลิร์นนิ่งบุ๊ค
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน