0
คู่มือสอบ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) พัฒนาชุมชน วิเคราะห์นโยบายและแผน บุคลากร
สรุปวิเคราะห์ประเด็นสำคัญตรงตามเนื้อหาหลักสูตรสอบแข่งขัน
ผู้เขียน ทร หนูทอง
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ที่ใช้ในการสอบตำแหน่งพัฒนาชุมชน วิเคราะห์นโยบายและแผน บุคลากร พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนของ อปท. พ.ศ. 2548
- ความรู้เกี่ยวกับผู้นำและการบริหาร
- หลักธรรมสำหรับข้าราชการ
- ทฤษฎีการบริหาร
- องค์การและการจัดการ
- ความรู้เรื่องแผนงาน โครงการ
- แนวข้อสอบการบริหาร
- แนวข้อสอบองค์การและการจัดการ
- แนวข้อสอบแผนงาน โครงการ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163483898 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 182 x 257 x 11 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน