0
คู่มือสอบ นายทหารการเงิน กองบัญชาการกองทัพไทย (PDF)
เจาะเนื้อหาและข้อสอบตรงตามแนวสอบราชการ
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ชุดคู่มือเตรียมสอบ สำหรับตำแหน่งนายทหารการเงิน กองบัญชาการกองทัพไทย เล่มนี้ โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ดังนั้นทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการเนื้อหา พ.ร.บ. ระเบียบและเจาะแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี
- ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีชั้นสูง
- ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีการเงิน
- เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค
- แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ชุดที่ 1.
- แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ชุดที่ 2.
- แนวข้อสอบการเงินการบัญชี ชุดที่ 1.
- แนวข้อสอบการเงินการบัญชี ชุดที่ 2.
- แนวข้อสอบการเงินการบัญชี ชุดที่ 3.
- แนวข้อสอบการเงินการบัญชี ชุดที่ 4.
- แนวข้อสอบการเงินการบัญชี ชุดที่ 5.

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840139955 (PDF) 278 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน