0
คู่มือสอบ มาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐาน
ประกอบด้วย ความเป็นครู ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม จิตวิทยาสำหรับครู หลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ มาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐาน ภายในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วย ความเป็นครู ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม จิตวิทยาสำหรับครู หลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

มาตรฐานที่ 1 ความเป็นครู
มาตรฐานที่ 2 ปรัชญาการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
มาตรฐานที่ 5 หลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
มาตรฐานที่ 7 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 8 นวัฒกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 9 การวัดและประเมินผลการศึกษา
มาตรฐานที่ 10 การประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ 11 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164636101 (ปกอ่อน) 314 หน้า
ขนาด: 206 x 293 x 17 มม.
น้ำหนัก: 715 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน