0
คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจและการวิเคราะห์สถานะการณ์ที่เกี่ยวกับระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม นโยบายและแผนงาน การจัดทำแผนงานโครงการ การบริหารแผนงาน และโครงการการติดตามประเมินผลนโยบายและโครงการ ฯลฯ
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจและการวิเคราะห์สถานะการณ์ที่เกี่ยวกับระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม นโยบายและแผนงาน การจัดทำแผนงานโครงการ การบริหารแผนงาน และโครงการการติดตามประเมินผลนโยบายและโครงการ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2553
- ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ส. 2561-2580
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
- แผนการปฎิรูปประเทศ
- การวิเคราะห์นโยบายและแผน
- แผนงาน การจัดทำแผนงาน โครงการ
- การบริหารแผนงานและโครงการ
- การวิเคราะห์โครงการ
- การวางแผนเชิงกลยุทธิ์
- การจัดทำยุทธศาสตร์
- การติดตามและประเมินผลนโยบายและโครงการ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164633933 (ปกอ่อน) 284 หน้า
ขนาด: 206 x 292 x 18 มม.
น้ำหนัก: 650 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน