0
คู่มือสอบ CPA วิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์
หนังสือ300.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือสอบ CPA วิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ เล่มนี้ได้ให้แนวทางการเตรียมตัวสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็นสามภาค ภาคที่หนึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ ภาคที่สองเป็นความรู้ทางวิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ และภาคที่สามเป็นข้อสอบปรนัยจำลองวิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ โดยในแต่ละบทจะระบุโจทย์พร้อมแนวคำตอบชัดเจน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เตรียมความพร้อมให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ภาคที่ 1 การเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ
ภาคที่ 2 ความรู้วิชาการการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์
ภาคที่ 3 ข้อสอบปรนัยจำลองวิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786117211003 (ปกอ่อน) 346 หน้า
ขนาด: 189 x 160 x 15 มม.
น้ำหนัก: 665 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน