0
คู่มือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ม.3 +เฉลย
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.3 ไว้อย่างครบถ้วน พร้อมตัวอย่างและแบบฝึกหัดจำนวนมาก เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถของผู้อ่าน
หนังสือ66.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.3 ไว้อย่างครบถ้วน พร้อมตัวอย่างและแบบฝึกหัดจำนวนมาก เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถของผู้อ่าน และเป็นคู่มือช่วยฝึกฝนให้เกิดความแม่นยำในการใช้ภาษาอังกฤษในขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เหมาะสำหรับเป็นคู่มือประกอบการเรียน และใช้อ่านทบทวนก่อนสอบให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

Lesson 1 Actice and Passive Voice
Lesson 2 Additional Sentences
Lesson 3 Auxiliary Verbs
Lesson 4 Comparison
Lesson 5 Conditional Sentences
Lesson 6 Direct and Indirect Speech
Lesson 7 Non-Finite Verbs
Lesson 8 Question Words
Lesson 9 Wish
Lesson 10 Tenses
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789743940385 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 6 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน