0
คู่มือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เคมี ม.4-6 เล่ม 2
เนื้อหาละเอียดสมบูรณ์ เกินหลักสูตรเพื่อครอบคลุมข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกระบบ ข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2518 ถึงปีปัจจุบัน ครบทุกบท มากกว่า 880 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
หนังสือ236.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เคมี ม.4-6 เล่ม 2 เล่มนี้จัดทำขึ้น ตรงตามสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาตามแนวหนังสือเรียนของ สสวท. ปี 2554 แต่เนื้อหาละเอียดกว่า เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาแต่ละเรื่องได้ดียิ่งขึ้น ในส่วนที่เป็นข้อสอบแต่ละบทมีทั้ง ข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2518 ถึงปัจจุบันมากกว่า 880 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด

สารบัญ

บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์
- 4.1 มวลอะตอม
- 4.2 ขนาดโมเลกุล
- 4.3 มวลโมเลกุล
- 4.4 โมล
ฯลฯ

บทที่ 5 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
- 5.1 สถานะของเหลว
- 5.2 การเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบ
- 5.3 สมบัติของแข็ง
- 5.4 การจัดเรียงอนุภาคในของแข็ง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162016387 (ปกอ่อน) 532 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 25 มม.
น้ำหนัก: 945 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน