0
คู่มือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เคมี ม.4-6 เล่ม 3
เนื้อหาละเอียดสมบูรณ์ เกินหลักสูตรเพื่อครอบคลุมข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกระบบ ข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้และข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2518 ถึงปีปัจจุบันครบทุกบท มากกว่า 700 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
หนังสือ246.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาวิชาเคมี ม.4-6 เรื่องอัตราการเกิดปฏิกริยาเคมี สมดุลเคมี และกรด-เบส พร้อมทั้งแบบฝึดหัดท้ายบทและตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในแต่ละบท พร้อมเฉลยอย่างละเอียด ใช้เตรียมตัวสอบปลายภาค สอบ O-NET และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สารบัญ

บทที่ 6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
- 6.1 ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
- 6.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
- 6.3 พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา
ฯลฯ

บทที่ 7 สมดุลเคมี
- 7.1 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
- 7.2 ภาวะสมดุล
- 7.3 การดำเนินเข้าสู่ภาวะสมดุลของระบบ
ฯลฯ

บทที่ 8 กรด-เบส
- 8.1 สารละลายอิเล็กโทรไลต์ และนอนอิเล็กโทรไลต์
- 8.2 สารละลายกรดและสารละลายเบส
- 8.3 ทฤษฎีกรด-เบส
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162016899 (ปกอ่อน) 516 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 24 มม.
น้ำหนัก: 925 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน