0
คู่มือส้มโชกุล
หนังสือ142.50 บาท
สภาพเก่าปานกลาง75.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   ส้มที่ปลูกเป็นสินค้าที่สำคัญ ได้แก่ ส้มเขียวหวาน ส้มเกลี้ยง ส้มโอ ส้มสายน้ำผึ้ง ส้มโชกุน ซึ่งในปีหนึ่งๆส้มสามารถทำรายได้แก่ผู้ปลูกนับหมื่นล้านบาท และยังส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศส้มเป็นพืชที่มีการลงทุนสูงแต่มีผลตอบแทนสูงเช่นกัน ผู้ปลูกส้มต้องเป็นผู้มีประสบการณ์เพราะการผลิตส้มขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ภูมิอากาศ คุณภาพของดิน คุณภาพของน้ำ ปุ๋ย พันธุ์โรคและแมลง

สารบัญ

ประวัติความเป็นมา
ลักษณะประจำพันธุ์
การเปรียบเทียบส้มโชกุนกับส้มเขียวหวาน
การศึกษาข้อมูลด้านภูมิอากาศ ดิน และน้ำ
การปลุกส้มโชกุน
การให้น้ำส้มโชกุน
การให้ปุ๋ยแก่ส้มโชกุน
การบังคับให้ส้มออกดอก
การเจริญเติบโตของผลส้มโชกุน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749188578 (ปกอ่อน) 182 หน้า
ขนาด: 145 x 206 x 10 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
สำนักพิมพ์เพ็ท-แพล้น พับลิชชิ่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2004
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน