0
คู่มือหัวหน้างาน บริหารให้ถูกกฎหมายและได้ใจลูกน้อง
เล่มเดียวจบ!!! รวมเทคนิคการบริหารลูกน้อง และกฎหมายที่หัวหน้างานต้องรู้
หนังสือ133.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คู่มือหัวหน้างาน บริหารให้ถูกกฎหมายและได้ใจลูกน้อง" ได้รวบรวมปัญหาและคำถามต่าง ๆ ในการบริหารจัดการพนักงานในองค์กรจากประสบการณ์ไว้มากมาย โดยแบ่งคำถาม-คำตอบเป็นหมวด ๆ ได้แก่ปัญหาเรื่องการลาออก ปัญหาเรื่องการเลิกจ้าง ปัญหาเรื่องค่าจ้างเงินเดือน ปัญหาเกี่ยวกับการมาสาย/ขาดงาน และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการทำงาน รวมถึงเรื่องสำคัญที่หัวหน้าควรรู้ เพื่อให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน สามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้ใจพนักงาน

สารบัญ

- ก่อนเข้าเรื่อง
- ปัญหาการสรรหาคัดเลือกลูกน้องและการว่าจ้าง
- ปัญหาเรื่อง "วันหยุด" กับ "วันลา"
- ปัญหาเรื่องการลาออก
- ปัญหาเรื่องการเลิกจ้าง
- ปัญหาเรื่องค่าจ้างเงินเดือน
- ปัญหาเกี่ยวกับการมาสาย / ขาดงาน และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการทำงาน
- เรื่องสำคัญที่หัวหน้าควรรู้ก่อนปิดเล่ม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164770157 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 7 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน