0
คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์
หนังสือซึ่งให้ความรู้ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ อันเป็นไปตามชื่อหนังสือที่ใช้คำว่า "คู่มือ" มาเป็นชื่อนำ คำนึงว่าเนื้อหาที่ปรากฏพยายามสรุปให้กระชับ ง่าย
หนังสือ570.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ : Photovoltaics Design and Installation Manual" เล่มนี้ ได้รวมรวบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้โซลาร์เซลล์หรือระบบโฟโตวอลเทอิก (PV) ที่จะเป็นพลังงานในอุตสาหกรรมทั้งปัจจุบันและอนาคต การออกแบบติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบโซลาร์เซลล์ จึงมีความต้องการผู้ที่มีความรู้ เพื่อให้การศึกษาอบรมและปฏิบัติงาน ทั้งในระดับประเทศและในระดับเวิร์ลคลาส หนังสือเล่มนี้ เป็นคู่มือเพื่อให้ความรู้ทั้งการออกแบบและติดตั้ง เพื่อนำไปสู่ การปฏิบัติงานจริงในภาคสนาม ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งแบบง่าย ๆ และซับซ้อน

สารบัญ

บทที่ 1 อะไรคือโฟโตวอลเทอิก
บทที่ 2 หลักการไฟฟ้าที่ใช้กับระบบโซลาร์เซลล์
บทที่ 3 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
บทที่ 4 การเลือกใช้โหลดเพื่อออกแบบระบบโซลาร์เซลล์
บทที่ 5 แผงโซลาร์เซลล์
บทที่ 6 การเลือกใช้แบบตเตอรี่สำหรับงานโซลาร์เซลล์
บทที่ 7 ตัวควบคุมโฟโตวอลเทอิก
บทที่ 8 อินเวอร์เตอร์
บทที่ 9 สายไฟสำหรับติดตั้งโซลาร์เซลล์
บทที่ 10 การกำหนดขนาดระบบ PV สแตนด์อะโลน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168254424 (ปกอ่อน) 376 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 17 มม.
น้ำหนัก: 670 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพรังสิต, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน