0
คู่มืออานาปานสติภาวนา อย่างสมบูรณ์แบบ
อานาปานสตินี้ ประหลาด ที่ว่าทำที่ไหนก็ได้ : ทำที่บ้านก็ได้ ฉะนั้น ถ้าจะทำที่บ้าน ก็จงใช้คู่มือเล่มนี้ เป็นครูฝึกเพราะอานาปานาสติ ทั้ง 16 ขั้นนี้...
หนังสือ76.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมหลักธรรมคำบรรยายของท่านโดยเฉพาะเรื่องของอานาปานสติภาวนา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนทางสู่ความสุข ในเล่มได้จัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาปฏิบัติ อันจะทำให้เกิดสติ มีปัญญาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำให้รู้จักการดำเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท มีคุณธรรมประจำใจ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยแท้จริง

สารบัญ

ตอนที่ 1 กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ตอนที่ 2 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ตอนที่ 3 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ตอนที่ 4 ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161400156 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 105 x 144 x 15 มม.
น้ำหนัก: 155 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, สนพ. และ ตถาตา พับลิเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน