0
คู่มืออานาปานสติภาวนา อย่างสมบูรณ์แบบ
เข้าถึงสุขที่แท้จริงได้ด้วยตนเอง "อานาปานสติ" นี้ประหลาด ที่ว่าทำที่ไหนก็ได้ ทำที่บ้านก็ได้ ฉะนั้น ถ้าจะทำที่บ้าน ก็สามารถใช้คู่มือเล่มนี้เป็นครูฝึกได้เลย...
หนังสือ76.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มืออานาปานสติภาวนา อย่างสมบูรณ์แบบ" เล่มนี้ ได้รวบรวมหลักธรรมคำบรรยายของ "พุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์)" ว่าด้วยเรื่อง "อานาปานสติภาวนา" ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนทางสู่ความสุข ในเล่มได้จัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาปฏิบัติ อันจะทำให้เกิดสติ มีปัญญาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำให้รู้จักการดำเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท มีคุณธรรมประจำใจ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยแท้จริง

สารบัญ

ตอนที่ 1 กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ตอนที่ 2 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ตอนที่ 3 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ตอนที่ 4 ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161400156 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 105 x 144 x 15 มม.
น้ำหนัก: 155 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, สนพ. และ ตถาตา พับลิเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน