0
คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual C# 2017
ศึกษาไวยากรณ์การใช้งานภาษา C# อัพเดตถึงเวอร์ชัน 7.x การใช้งาน Entity Framework ร่วมกับระบบฐานข้อมูล SQL Server การใช้งาน EF Core 2.x แบบ Database First
หนังสือ246.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในปัจจุบันไมโครซอฟท์พัฒนา .NET Framework ให้สามารถใช้งานในระบบปฏิบัติการหลัก คือ Windows, macOS และ Linux หรือที่เรียกว่า .NET Core จึงทำให้โลกของ .NET มีพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นอย่างมาก เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ มุ่งเน้นนำเสนอความก้าวหน้าของตัวภาษา C# และ .NET Core ว่า มีเนื้อหาหรือมีฟีเจอร์อะไรบ้างที่นักพัฒนาสาย .NET ต้องเรียนรู้ เพื่อให้ทันความก้าวหน้าในยุคปัจจุบัน โดยในเล่มอธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมมีสรุปท้ายบท ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

สารบัญ

Chapter 1 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของ C#
Chapter 2 เรียนรู้และใช้งานไวยากรณ์เบื้องต้น
Chapter 3 การใช้คำสั่งควบคุม และการตัดสินใจ
Chapter 4 ฟังก์ชั่น (Function)
Chapter 5 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในภาษา Visual C#
Chapter 6 การสืบทอดคลาส (Inheritance) และ Polymorphism
Chapter 7 อาร์เรย์ (Array)
Chapter 8 การใช้งาน Generic
Chapter 9 Lambda Expression
Chapter 10 พื้นฐานการใช้งานฐานข้อมูล SQL Server 2016 Express Edition
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- มีตัวอย่าง Workshop เสริมความเข้าใจ EF Core

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859165000521 (ปกอ่อน) 384 หน้า
ขนาด: 170 x 230 x 17 มม.
น้ำหนัก: 545 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สวัสดี ไอที, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน