0
คู่มือเขียนโปรแกรมภาษา Java +CD
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงประยุกต์ใช้งานจริง อ่านเข้าใจง่าย อธิบายเป็นขั้นตอน มีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ พร้อมคำอธิบายละเอียด
หนังสือ208.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงประยุกต์ใช้งานจริง อ่านเข้าใจง่าย อธิบายเป็นขั้นตอน มีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java

สารบัญ

Chapter 1 รู้จักและติดตั้งเครื่องมือเขียนโปรแกรมภาษา Java
Chapter 2 เริ่มต้นหัดเขียนโปรแกรมภาษา Java
Chapter 3 ข้อมูล ตัวแปร และตัวดำเนินการ
Chapter 4 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)
Chapter 5 การแสดงผลและรับข้อมูล
Chapter 6 คำสั่งควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรม
Chapter 7 รู้จักและใช้งานอาร์เรย์ (Array)
Chapter 8 การใช้งานเมธอด (Method)
Chapter 9 สตริง (String)
Chapter 10 รู้จักและใช้งาน Constructor
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167233765 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 166 x 190 x 15 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สวัสดี ไอที, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน