0
คู่มือเฉลยแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
ประกอบด้วย ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพันธ์ การอินทิเกรต เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลจำกัดเขตและประยุกต์ สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี
หนังสือ323.00 บาท
e-books(PDF) ?340.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเฉลยแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร" เล่มนี้ ผู้เขียนได้ตั้งใจอย่างมากในการเขียนและเรียบเรียงขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีคู่มือเฉลย แสดงวิธีทำโจทย์และเฉลย จากหนังสือแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร อย่างละเอียด ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจได้ง่าย ทั้งหมด 6 บท อาทิ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพันธ์ การอินทิเกรต เทคนิคการอินทิเกรต และอินทิกรัลจำกัดเขตและประยุกต์ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี

สารบัญ

เฉลยบทที่ 1 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
เฉลยบทที่ 2 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
เฉลยบทที่ 3 การประยุกต์ของอนุพันธ์
เฉลยบทที่ 4 การอินทิเกรต
เฉลยบทที่ 5 เทคนิคการอินทิเกรต
เฉลยบทที่ 6 อินทิกรัลจำกัดเขตและการประยุกต์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162137686 (ปกอ่อน) 500 หน้า
ขนาด: 185 x 257 x 26 มม.
น้ำหนัก: 750 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน