0
คู่มือเตรียมสอบกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน สตม.
ประกอบด้วย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน สตม. ประกอบด้วย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีสอบข้อเขียน แบบปรนับ 4 ตัวเลือก และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีสอบข้อเขียน พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
- วิชาความสามารถทั่วไป
- วิชาภาษาไทย

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
- พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
- พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164635449 (ปกอ่อน) 368 หน้า
ขนาด: 205 x 293 x 23 มม.
น้ำหนัก: 845 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน