0
คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย "วิชาการศึกษา" สำหรับครู สพฐ. ครู กทม. ครู อปท. ครูเทศบาลและครูสังกัดอื่น นิสิต นักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาค้นคว้า
ประกอบด้วย หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร หลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จิตวิทยาศึกษาและการแนะแนว การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน
หนังสือ379.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย "วิชาการศึกษา" สำหรับครู สพฐ. ครู กทม. ครู อปท. ครูเทศบาลและครูสังกัดอื่น นิสิต นักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร หลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จิตวิทยาศึกษาและการแนะแนว การพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการชั้นเรียน เนื้อหาเข้าใจง่าย อธิบายรายละเอียดเป็นประเด็น พร้อมยกตัวอย่างเปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์   

สารบัญ

- หลักสูตร
- ปรัชญาการศึกษา
- การพัฒนาหลักสูตร
- หลักสูตรแต่ละระดับการศึกษา
- การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
- การจัดเนื้อหาหลักสูตร การประเมินหลักสูตรและประโยชน์ของการประเมินหลักสูตร
- หลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์
- การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- จิตวิทยา
- การแนะแนว
- แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164681569 (ปกอ่อน) 808 หน้า
ขนาด: 211 x 296 x 35 มม.
น้ำหนัก: 1170 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์สุรินทร์ สนเปี่ยม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน