0
คู่มือเตรียมสอบความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
สำหรับทุกระบบการสอบ TCAS สอบตรง โควตา Admission PAT 6 พร้อมผลงานต้นแบบ ชิ้นงานตัวอย่าง ฯลฯ 4 สี เพื่อความเข้าใจกระจ่างชัด
หนังสือ327.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากข้อสอบความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ ความถนัดทางทัศนศิลป์ ความถนัดทางนฤมิศิลป์ และข้อสอบทฤษฎีศิลปะของทางมหาวิทยาลัย   นอกจากนี้ยังมีทั้งข้อสอบภาคปฏิบัติศิลปะของแต่ละมหาวิทยาลัยแต่ละสาขา พร้อมผลงานต้นแบบ ชิ้นงานตัวอย่าง พิมพ์ 4 สี เพื่อความเข้าใจกระจ่างชัด เรียบเรียงจากประสบการณ์ตรงของ "ครูพี่ตึก" เหมาะสำหรับทุกระบบการสอบทั้ง TCAS สอบตรง โควตา Admission และ PAT 6

สารบัญ

- บทที่ 1 ความเข้าใจกับคณะศิลปะในประเทศไทย

ภาคทฤษฎี
- บทที่ 2 ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย
- บทที่ 3 ประวัติศาสตร์ศิลป์สากล
- บทที่ 4 แงค์ประกอบศิลป์

ภาคปฏิบัติ
- บทที่ 5 วาดเส้น (Drawing)
- บทที่ 6 วิชาที่ใช้สอบสำหรับสาขา "ออกแบบภายใน"
- บทที่ 7 วิชาที่ใช้สอบสำหรับสาขา "ผลิตภัณฑ์"
- บทที่ 8 วิชาที่ใช้สอบสำหรับสาขา "นิเทศ/เรขศิลป์/นฤมิตศิลป์"
- บทที่ 9 วิชาที่ใช้สอบสำหรับสาขา "ออกแบบเครื่องเคลือบ (เซรามิก)"
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164411319 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 187 x 261 x 15 มม.
น้ำหนัก: 605 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ติว' Society, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน