0
คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว
ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทั่วไป และความรู้ทั่วไปด้านการท่องเที่ยว ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ความรู้ทั่วไปด้านกฎหมายการท่องเที่ยว
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบ "นักพัฒนาการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว" เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทั่วไป และความรู้ทั่วไปด้านการท่องเที่ยว ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ความรู้ทั่วไปด้านกฎหมายการท่องเที่ยว ความรู้ค้านภาษาอังกฤษ พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมการท่องเที่ยว
- ความรู้ทั่วไป
- ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- การส่งเสริมด้านอุตสากรรมไมซ์ของไทย
- นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศน์ พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164635463 (ปกอ่อน) 294 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 19 มม.
น้ำหนัก: 680 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน