0
คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประกอบด้วย การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะครั้งที่ 1 ดังนี้ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ภายในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วย การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะครั้งที่ 1 ดังนี้ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
- พระราชบัญญัติ ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
- พระราชบัญญัติ การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2556
- พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัฒนาสังคมและและการจัดสวัสดิการสังคมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
- การพัฒนาสังึมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0
- สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164633513 (ปกอ่อน) 276 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 17 มม.
น้ำหนัก: 625 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน