0
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ประกอบด้วย วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) หลักการทั่วไป กระบวนการ และเทคนิค/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน ฯลฯ
หนังสือ266.00 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) หลักการทั่วไป กระบวนการ และเทคนิค/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติ การบัญชี พ.ศ. 2543
- พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
- พระราชบัญญัติการงบประมาณ พ.ศ. 2561
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
- ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี
- มาตรฐานการสอบบัญชี
- มาตรฐานการสอบทาน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164634855 (ปกอ่อน) 298 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 17 มม.
น้ำหนัก: 685 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน