0
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับงานรัฐพิธี และราชพิธี การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มิติและโครงสร้างทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรมโลก ฯลฯ
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งความรู้เกี่ยวกับงานรัฐพิธี และราชพิธี การอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มิติและโครงสร้างทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของกระแส วัฒนธรรมโลก การพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรม ความรู้เกี่ยวกับงานตาม "ลักษณะงานที่ปฏิบัติ" ของตำแหน่งที่สมัคร พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับงานรัฐพิธีและราชพิธี
- การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
- ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- มิติและโครงสร้างทางวัฒนธรรม
- การเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรมโลก
- การพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรม
- การจัดพิพิธภัณฑ์และหอศิลปวัฒนธรรม
- ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
- ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164632929 (ปกอ่อน) 270 หน้า
ขนาด: 205 x 289 x 15 มม.
น้ำหนัก: 610 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน