0
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประกอบด้วย การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันฯ
หนังสือ247.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการเตรียมสอบนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน พระราบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ษ. 2562 กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
- พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
- พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562
- ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราชพ.ศ. 2550
- ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2555
- ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการว่าด้วยการจัดทำทะเบียนวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ.2552
- ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพุทธมณฑล
- ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้ต่อวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศที่เข้ามาหรือปฎิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2546
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2557
- นโยบายรัฐบาล ปี 2563
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164635050 (ปกอ่อน) 270 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 16 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน