0
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกอบด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
- พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ.2547
- พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ พ.ส.2551
- แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
- งานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย
- การจัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
- การวางแผนการศึกษา
- การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา
- มาตรฐานสถานศึกษา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164635289 (ปกอ่อน) 278 หน้า
ขนาด: 205 x 293 x 18 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน