0
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ
ประกอบด้วย ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญยัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงฯ
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญยัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
- การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน
- หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
- ความรู้ด้านงบประมาณ
- ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164634824 (ปกอ่อน) 290 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 18 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน