0
คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ประกอบด้วย ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วิชาที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน วิชาที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วิชาที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน วิชาที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
- พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561
- แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
- การวิเคราะห์นโยบายและแผน
- การวางแผน
- ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ
- การบริหารแผนงานและโครงการ
- การวิเคราะห์
- การติดตามและประเมินผล
- การประเมินประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ของงาน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164635487 (ปกอ่อน) 294 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 19 มม.
น้ำหนัก: 675 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน