0
คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สรุปสาระสำคัญพร้อมแนวข้อสอบ ที่ใช้ในการสอบเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อธิบายเนื้อหาแบบเจาะลึก กระชับ เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกประเด็นที่ออกสอบ พร้อมรวมแนวข้อสอบหลากหลาย โดยมีการเฉลยคำตอบอย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการตอบเมื่อเจอข้อสอบจริง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์
- การวางแผนเชิงกลยุทธ์
- ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน / โครงการ
- การติดตามและประเมินผล
- ความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ
- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านยาเสพติดและแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164635715 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 21 มม.
น้ำหนัก: 725 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน