0
คู่มือเตรียมสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิพารหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณโครงสร้างไม้
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย   พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิพารหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิกากหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548
- การออกแบบ และคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก
- การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง
- งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง
- ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ
- คอนกรีตเทคโนโลยี
- การประมาณราคางานก่อสร้าง
- งานบำรุงรักษาบูรณะซ่อมแซม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164635234 (ปกอ่อน) 290 หน้า
ขนาด: 205 x 293 x 17 มม.
น้ำหนัก: 670 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน