0
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเจตคติต่อวิชาชีพครู เล่ม 5
ตรงตามหลักสูตรการสอบแข่งขันตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ใหม่ล่าสุด เหมาะสำหรับผู้เตรียมสอบสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา นักวิชาการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาฯ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

 "คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเจตคติต่อวิชาชีพครู" เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาสาระความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการทฤษฎีการวัด การประเมินเจตคติทั่วๆ ไป เมื่อผู้เตรียมสอบจะได้ศึกษาเป็นพื้นฐานเน้นส่วนที่ 1 เจตคติต่อวิชาชีพครูที่เกี่ยวเนื่องด้วยการมองวิชาชีพครูว่าดีหรือไม่ดี (บวกหรือลบ) ส่วนนี้ได้รวบรวมไว้เป็นส่วนที่ 2 ควรศึกษาให้เข้าใจ เพราะจะสามารถนำไปใช้ได้จริงในส่วนที่ 3 คือการจับประเด็นในโจทย์ข้อสอบที่มีลักษณะหลากหลาย แตกต่างจากความรู้ความจำโดยสิ้นเชิง พร้อมได้แสดงวิธีการวิเคราะห์ไว้เป็นแนวทางด้วย อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบทุกท่าน

สารบัญ

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเจตคติ
- เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
- หลักการ ทฤษฎี องค์ความรู้เกี่ยวกับเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู (สำหรับนำไปวิเคราะห์ข้อสอบ)
- เจตคติที่ดีต่อแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู (จรรยาบรรณต่อตนเอง)
- เจตคติที่ดีต่อสาระความรู้ และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู (มาตรฐานด้านความรู้)
- เจตคติที่ดีต่อคุณธรรมสำหรับครูและลักษณะครูที่ดี
- เจตคติที่ดีต่อจรรยาบรรณต่ออาชีพ
- ข้อสอบชุดที่ 1
- ข้อสอบชุดที่ 2
- ข้อสอบชุดที่ 3
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169159049 (ปกอ่อน) 220 หน้า
ขนาด: 203 x 289 x 12 มม.
น้ำหนัก: 515 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วีวี บุ๊ค เอ็ดดูเคชั่น, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน