0
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูวิชาการศึกษา (ครู
หนังสือ104.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ตอนท้ายของแต่ละหมวดจะมีแบบทดสอบ เพื่อฝึกทดสอบความเข้าใจในเรื่องที่ได้ศึกษาจนจบแต่ละหมวด พร้อมเฉลยคำตอบหมวดละ 50 ข้อสำหรับตอนท้ายของหนังสือคู่มือสอบรรจุเข้ารับราชการครู - อาจารย์ จะบรรจุแนวข้อสอบพอเป็นแนวทางแก่การทดสอบจำนวน 3 ชุด ๆ ละ 50 ข้อ โดยมีคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาทั้ง 5 หมวด คละกันไป พร้อมเฉลยไว้เรียบร้อย

สารบัญ

- จิตวิทยา
- หลักการสอน
- การสร้างและการใช้สื่อการเรียนการสอน
- การวัดผล ประเมิณผลการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
- การแนะแนว

ข้อมูลเพิ่มเติม

คู่มือเตรียมสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา (วิชาชีพ) เล่มนี้ ได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ผู้ที่ประสงค์จะสอบเข้ารับราชการครู - อาจารย์ ได้มีหนังสือเพื่อเตรียมความพร้อม เนื้อหาภายในเล่มสอดคล้องกับเนื้อหาการสอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในภาควิชาการศึกษา (วิชาชีพครู)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744022738 (ปกอ่อน) 326 หน้า
ขนาด: 181 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน