0
ลด 10%
คู่มือเตรียมสอบบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดกรมราชทัณฑ์
ประกอบด้วย สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ รวมกฎหมายราชทัณฑ์ที่ต้องรู้ รวมกฎหมายเกี่ยวกับการกักขัง รวมกฎหมายเกี่ยวกับการกักกัน...
หนังสือ135.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดกรมราชทัณฑ์ พร้อมแบบทดสอบ   และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม   ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

หน่วยที่ 1 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479
หน่วยที่ 2 รวมกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
หน่วยที่ 3 รวมกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวข้องกับการกักขัง
หน่วยที่ 4 รวมกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการกักกัน
หน่วยที่ 5 รวมกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และแนวทางการปฏิบัติ
สำหรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในความควบคุมดูแลของกรมราชทัณฑ์
หน่วยที่ 6 พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482 และจรรยาข้าราชการราชทัณฑ์
หน่วยที่ 7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
หน่วยที่ 8 แนวข้อสอบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744022370 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 188 x 261 x 14 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน