0
ลด 10%
คู่มือเตรียมสอบบรรจุเข้าเป็น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงาน อปท.
เตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในสังกัด อบต. เทศบาล และ อบจ.
ผู้เขียน ภราดร หอมแย้ม
หนังสือ139.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบบรรจุเข้าเป็น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงาน สังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ตรงทุกประเด็น เน้นทุกเนื้อหา พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เรื่องกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
- สาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กัับการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย
- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551
- สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- แนวข้อสอบพร้้อมเฉลย
- สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
- แนวข้อสอบพร้อมเฉลย
- สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
- แนวข้อสอบพร้อมเฉลย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162372209 (ปกอ่อน) 339 หน้า
ขนาด: 186 x 259 x 16 มม.
น้ำหนัก: 605 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน