0
คู่มือเตรียมสอบบรรจุ ก.พ. และ ครูผู้ช่วย ทุกสังกัด (ตามหลักสูตรการสอบของ ก.พ. และ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ล่าสุด)
ตามหลักสูตรการสอบของ ก.พ. และ ก.ค.ศ. ใหม่ล่าสุด วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย 300 ข้อ
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบบรรจุ ก.พ. และ ครูผู้ช่วย ทุกสังกัด (ตามหลักสูตรการสอบของ ก.พ. และ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ล่าสุด) วิชาความรู้และลักษณะ การเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมแบบทดสอบ แนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2537
- พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165827683 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 176 x 250 x 11 มม.
น้ำหนัก: 395 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน