0
คู่มือเตรียมสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ตามหลักสูตรการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ใหม่ล่าสุด
หนังสือ274.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา พร้อมแบบทดสอบ แนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

1. สาระสำคัญของรัญธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ส.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ.2547
5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
7. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
8. พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
9. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
10. แผนการศึกษาแห่งชาติ
11. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165827652 (ปกอ่อน) 432 หน้า
ขนาด: 176 x 250 x 24 มม.
น้ำหนัก: 795 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน