0
คู่มือเตรียมสอบบุคคลภายนอก นายร้อยตำรวจ รอง สว.ทำหน้าที่พนักงานสอบสวน ชุดเก็งข้อสอบ เล่มเดียวครบ
หลักสูตรการสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยาน (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบ นายร้อยตำรวจ รอง สว.ทำหน้าที่พนักงานสอบสวน เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริงด้วยเนื้อหาที่ครบถ้วน โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง พร้อมแนะนำเทคนิคในการตอบอย่างเข้าใจง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- เก็งข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
- เก็งข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- เก็งข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5 (พยานหลักฐาน)
- เก็งข้อสอบพระราชบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- เก็งข้อสอบพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
- เก็งข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
- เก็งข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และปก้ไขเพิ่มเติม
- เก็งข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- เก็งข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
- เก็งข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาคณิตศาสตร์
- เก็งข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162166211 (ปกอ่อน) 348 หน้า
ขนาด: 202 x 284 x 17 มม.
น้ำหนัก: 735 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน