0
คู่มือเตรียมสอบภาค ก กทม. ใช้สอบทุกตำแหน่ง
ประกอบด้วย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ทดสอบความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ ฯลฯ
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบภาค ก กทม. ใช้สอบทุกตำแหน่ง ทั้งวิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ความสามารถด้านเหตุผล วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา การใช้ภาษา วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ทดสอบความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านการคิดคำนวณ)
- โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน
- โจทย์อนุกรมตัวเลข
- โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง

วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านเหตุผล)
- โจทย์อุปมา-อุปไมย
- โจทย์เงื่อนไขทางภาษา
- โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
- โจทย์การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)

วิชาภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา)
- โจทย์การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ
- โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ
- โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
ฯลฯ

วิชาภาษาอังกฤษ
- เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
- เจาะข้อสอบการสนทนา Conversation
- เจาะข้อสอบภาค คำศัพทย์ (Vocabulary)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164631847 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 18 มม.
น้ำหนัก: 675 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน