0
คู่มือเตรียมสอบภาค ก กทม. ใช้สอบทุกตำแหน่ง (PDF)
ประกอบด้วย วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ด้านการคิดคำนวณ ด้านเหตุผล ด้านภาษา วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ทดสอบความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจ ฯลฯ
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบภาค ก กทม. ใช้สอบทุกตำแหน่ง ทั้งวิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ด้านการคิดคำนวณ ด้านเหตุผล ด้านภาษา วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ทดสอบความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจ ในสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

วิชาความสามารถทั่วไป (ด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล)
- แนวข้อสอบรวม
- อนุกรม
- เงื่อนไขภาษา
ฯลฯ

วิชาภาษาไทย
- การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)
- การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)
- การอ่านจับใจความสำคัญ
ฯลฯ

วิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบการอ่านเพื่อจับใจความ(Reading Comprehension)
- แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)
- แนวข้อสอบ โครงสร้าง (Structure) ไวยากรณ์ (Grammar)
- แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840124319 (PDF) 334 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน