0
คู่มือเตรียมสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ฉบับ เพิ่มคะแนนมั่นใจ 100%
แนวข้อสอบเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดเลขเร็ว พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทั้งเรื่องการบวก ลบ คูณ และหาร เนื้อหาสรุปพร้อมแบบฝึกหัดที่มีความหลากหลาย และเหมาะสมกับการทดสอบวัดคะแนนการเรียน
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

       "คู่มือเตรียมสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ฉบับ เพิ่มคะแนนมั่นใจ 100%" เล่มนี้ มีเนื้อหาสรุปพร้อมแบบฝึกหัดที่มีความหลากหลาย และเหมาะสมกับการทดสอบวัดคะแนนการเรียน สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ทั้งเรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง การวัดความยาว เวลา การชั่งและการตวง การคูณ การหาร และอื่น ๆ อีกมากมาย เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 3 เทอม 1
- บทที่ 1. จำนวนนับไม่เกิน 100,000
- บทที่ 2. การบวก การลบ จำนวนนับที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100,000
- บทที่ 3. เวลา
- บทที่ 4. รูปเรขาคณิต
- บทที่ 5. แผนภูมิรูปภาพ และตารางทางเดียว
- บทที่ 6. เศษส่วน
- บทที่ 7. การคูณ

คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 3 เทอม 2
- บทที่ 8. การหาร
- บทที่ 9. การวัดความยาว
- บทที่ 10. การวัดน้ำหนัก
- บทที่ 11. การวัดปริมาตร
- บทที่ 12. เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย
- บทที่ 13. การบวก ลบ คูณ หารระคน

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099307147 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 190 x 254 x 11 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน