0
คู่มือเตรียมสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาไทย
หนังสือ304.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เนื้อหาใหม่ล่าสุด ประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่อัดแน่นครบถ้วนสมบุรณ์ ถูกต้อง ทันสมัย เฉลยถูกต้องตามมาตรฐาน

สารบัญ

- การเตรียมสอบความสามารถทั่วไป
- โจทย์สัญลักษณ์ - เครื่องหมาย
- โจทย์อนุกรม
- โจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป
- การสรุปความจากบทความ กราฟ ตาราง
- การวิเคราะห์ข้อมูลพอเพียง
- สรุปความทางตรรกวิทยา
- ความรู้เบื้องต้นภาษาไทย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789743441103 (ปกอ่อน) 576 หน้า
ขนาด: 188 x 264 x 125 มม.
น้ำหนัก: 1045 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สหธรรมิก
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน