0
คู่มือเตรียมสอบเข้า โรงเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ (วิทยาศาสตร์)
เนื้อหาประกอบด้วย ระเบียบการ และวิธีสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีล่าสุด สรุปวิชาวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสอบคัดเลือก แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสอบคัดเลือกทั้ง 4 เหล่าทัพ เฉลยละเอียดพร้อมเทคนิคคิดลัด
หนังสือ175.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คู่มือเตรียมสอบเข้า โรงเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ (วิทยาศาสตร์)" เล่มนี้ คณะผู้เรียบเรียงได้จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่าทัพ โดยตรงตามผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งประกอบด้วย ระเบียบการรับสมัครสอบประจําปีล่าสุด สรุปหัวข้อวิชาวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสอบคัดเลือก และตัวอย่างแนวข้อสอบ 4 ชุด พร้อมเฉลยละเอียด เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการทําความเข้าใจกับโจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์ และเทคนิคในการคิดเพื่อความแม่นยําที่ถูกต้อง

สารบัญ

- ระเบียบการและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมทหารปีพุทธศักราช 2562
- แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร (วิทยาศาสตร์) ชุดที่ 1
- เฉลยแนวข้อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร (วิทยาศาสตร์) ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร (วิทยาศาสตร์) ชุดที่ 2
- เฉลยแนวข้อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร (วิทยาศาสตร์) ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร (วิทยาศาสตร์) ชุดที่ 3
- เฉลยแนวข้อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร (วิทยาศาสตร์) ชุดที่ 3
- แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร (วิทยาศาสตร์) ชุดที่ 4
- เฉลยแนวข้อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร (วิทยาศาสตร์) ชุดที่ 4

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167886688 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิพนธ์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน