0
คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สรุปสาระสำคัญและรวบรวมแนวข้อสอบ ที่ใช้ในการสอบเข้ารับราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ในสังกัสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

         สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบเข้ารับราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ในสังกัสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบายเนื้อหาแบบเจาะลึก กระชับ เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกประเด็นที่ออกสอบ พร้อมรวมแนวข้อสอบหลากหลาย โดยมีการเฉลยคำตอบอย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการตอบเมื่อเจอข้อสอบจริง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
- แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฏกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164635616 (ปกอ่อน) 294 หน้า
ขนาด: 205 x 293 x 20 มม.
น้ำหนัก: 685 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน