0
คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร
ประกอบด้วย ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพกรปฏิบัติงานโดยวิธีการสอบข้อเขียน จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักภาษีอากร และประมวลรัษฎากร ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร
- ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร
- ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- ความรู้เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ
- ความรู้เกี่ยวกับอากรแสตมป์
- ความรู้เกี่ยวกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- ความรู้เกี่ยวกับ สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164637344 (ปกอ่อน) 292 หน้า
ขนาด: 206 x 291 x 18 มม.
น้ำหนัก: 680 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน