0
คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 1-2
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญที่ใช้ในการสอบเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 1-2 (ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) ทั้งความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในงานราชทัณฑ์ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ โดยมีแนวข้อสอบทั้งอัตนัยและปรนัย พร้อมเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆ กัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการเตรียมความพร้อมในการสอบ

สารบัญ

- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2520
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2520
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2520
- กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58
แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479

ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749431383 (ปกอ่อน) 294 หน้า
ขนาด: 210 x 290 x 18 มม.
น้ำหนัก: 680 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน